PO EGZAMINIE

W dniach 4-6 Grudnia odbył się egzamin na stopnie uczniowskie. Blisko 150 członków mogło zweryfikować swoje umiejętności nabyte podczas treningów. Dla wielu z nich był to pierwszy egzamin oraz pierwsze zaprezentowanie się przed tak dużym gronem karateków i rodziców. Bardzo dobry egzamin z kilkoma wyróżnieniami. Egzaminy na żółte, pomarańczowe pasy to już znacznie wyższy poziom i tym samym stopień trudności.

Tutaj podstawy karate muszą być opanowane do perfekcji – niskie pozycje, koordynacja, praca bioder, gibkość czy rozciągnięcie. Do tego wszystkiego dochodzą coraz bardziej skomplikowane techniki kumite. Egzamin trudny, dlatego ci, którym nie udało się zdać, bądź dostali przymusową „przerwę” muszą jeszcze ciężej pracować na treningu oraz stosować się do wskazówek trenerów.

Korzystając z okazji wprowadzamy na stronie miejsce dla najbardziej wyróżnionej osoby na egzaminie. Mimo, iż było kilka bardzo dobrych egzaminów na stopnie 9.1 – 9.3 kyu (białe pasy) to najtrudniejszym sprawdzianem był egzamin na żółty pas z trzema belkami i wyżej. Najlepszym według instruktorów okazał się Filip Wendt z sekcji Chwaszczyno zdając na pomarańczowy pas z dwiema belkami. Tym samym rozpoczyna on rubrykę „Najlepszy na egzaminie”.