Klub Sportowy Gokken informuje, iż podpisał umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa została zawarta w dniu 14 II 2014 w Gdańsku pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 a Klubem Sportowym Gokken. Dzięki dotacji nasi członkowie zostaną wyposażeni w niezbędny sprzęt do ćwiczeń i startów w zawodach co z pewnością wpłynie na jakość naszej działalności.