Banino

BANINO

Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa
ul. Tuchomska 15

Pierwszy trening 16.09 godz. 17.00

Zajęcia we wtorek oraz czwartek 17.00

tel. 602510997 lub 883012845