Koleczkowo

KOLECZKOWO

SP w Koleczkowie, ul. Wejherowska 24

Czwartki

godz.13.00 – grupa przedszkolna

godz. 13.45 grupa 0-3

Pierwsze zajęcia 16 IX 21

tel. 503 89 22 33