Koleczkowo

KOLECZKOWO

SP w Koleczkowie, ul. Wejherowska 24

środy

godz.13.40 – grupa szkolna

tel. 503 89 22 33