Koleczkowo

KOLECZKOWO

SP w Koleczkowie, ul. Wejherowska 24

Poniedziałki 13.45,
pierwszy trening 12 IX