NOWY NUMER KONTA KLUBOWEGO

Informujemy, że zmieniliśmy numer konta klubowego (składki członkowskie, opłaty za obozy itd.)

80 1600 1462 1859 0363 5000 0001

Stare konto będzie funkcjonować do 1 czerwca.