Kolbudy

Kolbudy

ZKiW w Kolbudach, ul. Wybickiego 33

poniedziałki i środy

grupa początkująca 15:00
grupa starsza 16:00

tel. kontaktowy 691 407 075