Główne dojo: Chwaszczyno

Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie
ul. Mickiewicza 20
Informacje o treningach:
880 00 56 30, 503 89 22 33

 

Pierwszy trening 15 IX 21

Poniedziałki i środy
17.30 – grupa początkująca
18.30 – grupa starsza

 

Oddziały klubu

Zapraszamy na treningi osoby w różnym przedziale wiekowym, tych którzy zaczynają, tych, którzy kiedyś ćwiczyli i chcą powrócić do uprawiania karate, a także osoby, które aktywnie chcą spędzić wolny czas w miłym towarzystwie.

Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach:

 

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO GOKKEN

 • §1 KS GOKKEN posiada osobowość prawną i jest wpisany w rejestrze Starostwa Powiatu Kartuskiego.
 • §2 Instruktorzy KS GOKKEN posiadają uprawnienia pedagogiczne oraz do prowadzenia zajęć z zakresu KARATE i samoobrony.
 • §3 KS GOKKEN posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie.
 • §4 Rok szkoleniowy trwa od września do czerwca każdego roku.
 • §5 Opłata członkowska pobierana jest za miesiące objęte szkoleniem: IX – VI. Ostatnia, czerwcowa składka płatna jest w maju. Rezygnacja z zajęć jest możliwa z końcem pierwszego miesiąca lub z końcem każdego z semestrów.
 • §6 Opłaty miesięczne należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca. W przypadku spóźnienia obowiązkiem członka/rodzica jest zgłoszenie tego faktu instruktorowi. Brak regularnych opłat jest równoznaczny z nie uczestniczeniem w zajęciach.
 • §7 Wszystkich ćwiczących w KS GOKKEN obowiązują badania lekarskie. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne ze zrobieniem i posiadaniem aktualnych badań.
 • §8 Członek Klubu jest zobowiązany do kupna karate-gi (kimono) po 3 miesiącach treningu.
 • §9 Każdy instruktor jest zobowiązany do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach z wyjątkiem świąt, ferii zimowych i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku odwołania treningu przez instruktora z powodu choroby, wyjazdu na zawody, szkolenie lub z innych przyczyn losowych, uczestnik ma prawo do udziału w zajęciach w innej sekcji w dowolnie wybranym terminie.
 • §10 Członków KS GOKKEN obowiązuje ubezpieczenie się od następstw NW na treningach (we własnym zakresie).
 • §11 W przypadku nieobecności na treningach przez cały miesiąc z powodu choroby (po przedstawieniu zwolnienia od lekarza) istnieje możliwość opłaty ulgowej w wysokości połowy składki członkowskiej.
 • §12 Członek KS GOKKEN ma prawo do uczestniczenia we wszystkich treningach klubowych w ramach jednej składki uiszczonej w macierzystej sekcji karate.
 • §13 KS GOKKEN jest organizatorem imprez karate (zgrupowania, turnieje) oraz obozów letnich, zimowych, biwaków karate.
 • §14 Członek KS GOKKEN jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu na zawodach i zgrupowaniach, oraz troszczenie się o dobre imię i rozwój Klubu.
 • §15 Członek KS GOKKEN jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w Lidze GOKKEN.

►POBIERZ REGULAMIN (.pdf kb)
do odczytania pliku PDF niezbędny jest darmowy program Acrobat Reader
pobierz program ze strony producenta