Główne dojo: Chwaszczyno

Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie
ul. Mickiewicza 20
Informacje o treningach:
880 00 56 30, 503 89 22 33

Poniedziałki i środy:
godz. 17.00 – grupa początkująca
godz. 17.45 – grupa kontynuacyjna
18.30 – grupa zawodnicza

Oddziały Klubu:

Gdynia

Zespół Szkół nr 10
ul. Staffa 10

Wtorki godz. 16.00
Piątki godz. 17.00
Kontakt: 503 89 22 33

Gdynia

Szkoła Podstawowa nr 53
ul. Generała Józefa Hallera 9

Wtorki godz. 18.00 – grupa początkująca
Piątki godz. 18.15
Kontakt: 503 89 22 33

Gdynia Dąbrowa

Zespół Szkół nr 14, ul. Nagietkowa 73

Wtorki i czwartki :
13.00 (grupa przedszkolna),
13.30 (grupa zerówek),
14.15 (początkujący klasy 1 i 2)
15 (grupa podstawowa)
15.45 (grupa zaawansowana)
Kontakt: 500 185 390, 880 005 630

Gdańsk Orunia

Szkoła Podstawowa – Morska, ul. Rogalińska 17

Grupa początkująca wtorki i czwartki godz.16:00
Grupa średnio zaawansowana poniedziałki, środy, piątki 16:00
Grupa zaawansowana od poniedziałku do piątku 17:00.
Kontakt: 512 585 213

Gdańsk

Szkoła Podstawowa nr 86
ul. Wielkopolska 20

Treningi Wtorki i Czwartki
Grupa początkująca godz. 17.00
Grupa starsza godz. 17.45
Kontakt: 503 89 22 33

Żukowo

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Armii Krajowej 2E

Poniedziałki i czwartki: 13.45
Kontakt: 602510997, 883012845

Żukowo

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Gdyńska 7

Środy i piątki:
Grupa młodsza 18.00
Grupa starsza 19.00
Kontakt: 602510997, 883012845

Skrzeszewo

Skrzeszewo Żukowskie 69

Wtorki, czwartki: 15.10
Informacje o treningach: 602510997, 883012845

Szemud

SP w Szemudzie, ul. Szkolna 4

Wtorki i czwartki:
17.30 (grupa początkująca)
18.15 (grupa średniozaawansowana)
19.00 (grupa zawodnicza)
Kontakt: 500 185 390, 880 005 630

Koleczkowo – pierwszy trening 9 września

SP w Koleczkowie, ul. Wejherowska 24

Poniedziałki, godz. 13.45
Kontakt: 503 89 22 33

Bojano

Szkoła Podstawowa w Bojanie
ul. Wybickiego 38

Wtorki, piątki godz. 13.40
Kontakt: 503 89 22 33, 880 005 630

Kielno

Szkolna 4

Wtorki, czwartki godz. 15.00
Kontakt: 500 185 390, 880 005 630

Dębogórze – pierwszy trening 16 września

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu
ul.Pomorska 30
Poniedziałki, środy:16.15 – 16.45 – grupa przedszkolna (teren przedszkola)
17.00 – grupa szkolna początkująca
17.45– grupa starsza
Kontakt: 500 185 390, 503 89 22 33

Kartuzy

Szkoła Podstawowa nr 2
Wzgórze Wolności 1

Środy i piątki 16.30
Kontakt: 602510997, 883012845

Banino

Szkoła Podstawowa
Tuchomska 15

Grupa młodsza: poniedziałki i czwartki 17.00
Grupa starsza: poniedziałki i czwartki 18.00
Kontakt: 602510997, 883012845

Przyjaźń

Szkoła Podstawowa
Szkolna 2

Środy 13.50
Kontakt: 602510997, 883012845

Szymbark

Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1

wtorek oraz piątek 13.45 
pierwszy trening 18.09
Kontakt: 602510997, 883012845

Gołubie

Szkoła Podstawowa, ul. Sambora II 17

wtorek oraz piątek 12.35
Pierwszy trening 18.09
Kontakt: 602510997, 883012845

Glincz

Szkoła Podstawowa, ul. Brzozowa 6

Wtorki i piątki 15.00
Kontakt: 602510997, 883012845

Zapraszamy na treningi osoby w różnym przedziale wiekowym, tych którzy zaczynają, tych, którzy kiedyś ćwiczyli i chcą powrócić do uprawiania karate, a także osoby, które aktywnie chcą spędzić wolny czas w miłym towarzystwie.

Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach:

 

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO GOKKEN

 • §1 KS GOKKEN posiada osobowość prawną i jest wpisany w rejestrze Starostwa Powiatu Kartuskiego.
 • §2 Instruktorzy KS GOKKEN posiadają uprawnienia pedagogiczne oraz do prowadzenia zajęć z zakresu KARATE i samoobrony.
 • §3 KS GOKKEN posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie.
 • §4 Rok szkoleniowy trwa od września do czerwca każdego roku.
 • §5 Opłata członkowska pobierana jest za miesiące objęte szkoleniem: IX – VI. Ostatnia, czerwcowa składka płatna jest w maju. Rezygnacja z zajęć jest możliwa z końcem pierwszego miesiąca lub z końcem każdego z semestrów.
 • §6 Opłaty miesięczne należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca. W przypadku spóźnienia obowiązkiem członka/rodzica jest zgłoszenie tego faktu instruktorowi. Brak regularnych opłat jest równoznaczny z nie uczestniczeniem w zajęciach.
 • §7 Wszystkich ćwiczących w KS GOKKEN obowiązują badania lekarskie. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne ze zrobieniem i posiadaniem aktualnych badań.
 • §8 Członek Klubu jest zobowiązany do kupna karate-gi (kimono) po 3 miesiącach treningu.
 • §9 Każdy instruktor jest zobowiązany do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach z wyjątkiem świąt, ferii zimowych i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku odwołania treningu przez instruktora z powodu choroby, wyjazdu na zawody, szkolenie lub z innych przyczyn losowych, uczestnik ma prawo do udziału w zajęciach w innej sekcji w dowolnie wybranym terminie.
 • §10 Członków KS GOKKEN obowiązuje ubezpieczenie się od następstw NW na treningach (we własnym zakresie).
 • §11 W przypadku nieobecności na treningach przez cały miesiąc z powodu choroby (po przedstawieniu zwolnienia od lekarza) istnieje możliwość opłaty ulgowej w wysokości połowy składki członkowskiej.
 • §12 Członek KS GOKKEN ma prawo do uczestniczenia we wszystkich treningach klubowych w ramach jednej składki uiszczonej w macierzystej sekcji karate.
 • §13 KS GOKKEN jest organizatorem imprez karate (zgrupowania, turnieje) oraz obozów letnich, zimowych, biwaków karate.
 • §14 Członek KS GOKKEN jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu na zawodach i zgrupowaniach, oraz troszczenie się o dobre imię i rozwój Klubu.
 • §15 Członek KS GOKKEN jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w Lidze GOKKEN.

►POBIERZ REGULAMIN (.pdf kb)
do odczytania pliku PDF niezbędny jest darmowy program Acrobat Reader
pobierz program ze strony producenta